Zapytanie ofertowe

Protokół z wyboru oferty (do pobrania)

Zapytanie ofertowe nr 1/2020 (do pobrania)
Dotyczące nabycia prac badawczo-rozwojowych prowadzących do opracowania prototypu urządzenia– automat selfservice dla branży materiałów budowlanych dedykowanego współpracy ze składami
budowlanymi.

Ofertę należy złożyć w nieprzekraczanym terminie do dnia 14.04.2020 r. Oferty dostarczone po tym terminie nie będą rozpatrywane.
Z uwagi na stan zagrożenia epidemią, oferty wraz z podpisanymi załącznikami należy dostarczyć w terminie do dnia 14.04.2020 r. drogą elektroniczną na adres: biuro@centro-bud.com