Projekty

Centro-bud Stefan Bedkowski uczestniczy w projekcie WND-RPPD.01.04.01-20-0107/19 „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa CENTRO-BUD STEFAN BEDKOWSKI przez realizację specjalistycznych usług doradczych o charakterze rozwojowym” realizowanego w ramach umowy nr UDA-RPPD.01.04.01-20-0107/19-00 zawartej dnia 2019-11-28.

Centro-bud Stefan Bedkowski uczestniczy w projekcie WND-RPPD.01.04.01-20-0105/19 „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa CENTRO-BUD STEFAN BEDKOWSKI przez realizację specjalistycznych usług doradczych o charakterze rozwojowym” realizowanego w ramach umowy nr UDA-RPPD.01.04.01-20-0105/19-00 zawartej dnia 2019-11-28.